"tell one's families" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: tell one's family
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś rodziny
  1. tell czasownik + family rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Tell your friends and family about how they can get involved.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo