"tell family" — Słownik kolokacji angielskich

tell family kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's family
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz rodzinę
  1. tell czasownik + family rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Tell your friends and family about how they can get involved.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo