"put one's family" — Słownik kolokacji angielskich

put one's family kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś rodzina
  1. put czasownik + family rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And he had already put his family through so much.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo