MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"face" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

face rzeczownik

rzeczownik + face
Kolokacji: 78
cliff face • poker face • rock face • clock face • north face • stone face • baby face • smiley face • ...
face + rzeczownik
Kolokacji: 49
face value • face mask • face lift • face blank • face paint • ...
face + czasownik
Kolokacji: 303
face appears • face grows • face flushes • face twists • face darkens • face brightens • face reddens • face softens • face stares • ...
czasownik + face
Kolokacji: 579
face twisted • save face • face framed • face painted • lose face • meet face • see one's face • cover one's face • look at one's face • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
4. face framed = twarz oprawiła face framed
5. lose face = stracić twarz (skompromitować się) lose face
6. meet face = dotknij twarzy meet face
15. bury one's face = chować czyjś twarz bury one's face
21. cross one's face = krzyżować się czyjś twarz cross one's face
22. touch one's face = dotknięcie czyjś twarz touch one's face
25. wipe one's face = wytarcie czyjś twarz wipe one's face
27. search one's face = poszukiwania czyjś twarz search one's face
28. leave one's face = wychodzić czyjś twarz leave one's face
30. wipe from one's face = wytarcie z czyjś twarz wipe from one's face
31. stare at one's face = wpatrywać się czyjś twarz stare at one's face
33. lift one's face = winda czyjś twarz lift one's face
34. put on one's face = kłaść czyjś twarz put on one's face
35. know one's face = wiedzieć czyjś twarz know one's face
36. bring to one's face = zabierać czyjś twarz bring to one's face
37. rub one's face = pocierać czyjś twarz rub one's face
38. swell of one's face = falowanie z czyjś twarz swell of one's face
39. feel on one's face = czuć na czyjś twarz feel on one's face
43. reveal one's face = wyjawiać czyjś twarz reveal one's face
44. light one's face = światło czyjś twarz light one's face
46. drain from one's face = odpływ z czyjś twarz drain from one's face
47. get one's face = dostawać czyjś twarz get one's face
48. raise one's face = podnosić czyjś twarz raise one's face
49. stare into one's face = spojrzenie do czyjś twarz stare into one's face
50. show in one's face = widowisko w czyjś twarz show in one's face
51. appear on one's face = pojawiać się na czyjś twarz appear on one's face
52. spit in one's face = pluć komuś w twarz, plunąć komuś w twarz spit in one's face
53. take one's face = brać czyjś twarz take one's face
54. bring one's face = przynosić czyjś twarz bring one's face
55. hold one's face = trzymaj się za twarz hold one's face
56. find one's face = znajdować czyjś twarz find one's face
57. glance at one's face = spojrzenie przy czyjś twarz glance at one's face
58. get in one's face = przyjeżdżać czyjś twarz get in one's face
59. read one's face = czytać czyjś twarz read one's face
61. obscure one's face = zaciemniać czyjś twarz obscure one's face
62. look on one's face = przyglądać się czyjś twarz look on one's face
63. wipe off one's face = wytarcie daleko czyjś twarz wipe off one's face
64. laugh in one's face = śmiech w czyjś twarz laugh in one's face
65. focus on one's face = nacisk na czyjś twarz focus on one's face
67. slap one's face = trzepać czyjś twarz slap one's face
69. screw up one's face = zmarszczyć się, wykrzywić się screw up one's face
70. slam in one's face = trzaśnięcie w czyjś twarz slam in one's face
71. fix on one's face = ustalać czyjś twarz fix on one's face
73. make out one's face = radzić sobie czyjś twarz make out one's face
74. protect one's face = chronić czyjś twarz protect one's face
75. examine one's face = badać czyjś twarz examine one's face
76. push one's face = popychać czyjś twarz push one's face
77. return to one's face = wracać czyjś twarz return to one's face
78. lick one's face = lizać czyjś twarz lick one's face
79. raise to one's face = podnosić czyjś twarz raise to one's face
80. say with a face = powiedz z twarzą say with a face
81. put to one's face = przypisywany czyjś twarz put to one's face
82. stand face = twarz stojaka stand face
83. get on one's face = kontynuować czyjś twarz get on one's face
84. come to one's face = ocknąć się czyjś twarz come to one's face
85. forget one's face = zapominać czyjś twarz forget one's face
87. fade from one's face = przygasać z czyjś twarz fade from one's face
88. come into one's face = wejść czyjś twarz come into one's face
89. pour down one's face = lać czyjś twarz pour down one's face
90. roll down one's face = rolka w dół czyjś twarz roll down one's face
91. keep on one's face = kontynuować czyjś twarz keep on one's face
93. look up at one's face = patrzyć w górę czyjś twarz look up at one's face
94. look down at one's face = patrzeć w dół czyjś twarz look down at one's face
96. pass over one's face = nie reagować czyjś twarz pass over one's face
97. hold to one's face = wyznawać czyjś twarz hold to one's face
98. hit one's face = uderzać czyjś twarz hit one's face
99. blow up in one's face = wylatywać w powietrze w czyjś twarz blow up in one's face
100. burn one's face = oparz sobie twarz burn one's face
przymiotnik + face
Kolokacji: 689
familiar face • pale face • straight face • handsome face • round face • pretty face • ugly face • expressionless face • upturned face • ...
przyimek + face
Kolokacji: 47
on one's face • of one's face • to one's face • at one's face • into one's face • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.