"rub one's face" — Słownik kolokacji angielskich

rub one's face kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pocierać czyjś twarz
  1. rub czasownik + face rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He rubbed his face in order to remember more clearly.

    Podobne kolokacje: