"twist one's face" — Słownik kolokacji angielskich

twist one's face kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skręt czyjś twarz
  1. twist czasownik + face rzeczownik
    Silna kolokacja

    He was trying to remember the rest of it, twisting his face and frowning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo