"put faces" — Słownik kolokacji angielskich

put faces kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's face
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawione twarze
  1. put czasownik + face rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A car came they put my face to the ground.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo