BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"express" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

express czasownik

express + rzeczownik
Kolokacji: 242
express concern • express interest • express support • express regret • express disappointment • express doubts • express confidence • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 98
  • Among those over the age of 30, just 6% expressed their support for the same.
  • Sometimes, however, people want to express their support for a particular person.
  • The Party also expressed its support for free education and health care.
  • Several religious groups also expressed their support for the series.
  • I would like to express my strong support for the report.
  • I would like to express my support for those changes.
  • I would also like to express my support for the quality of his report.
  • When the 13 men left, all expressed their support for the increase.
  • "And we are not under pressure at work to express support for things."
  • He has expressed support for his son's political course of action.
13. express skepticism = sceptycyzm ekspresu express skepticism
19. express dismay = konsternacja ekspresu express dismay
22. express optimism = optymizm ekspresu express optimism
27. express remorse = wyrzuty sumienia ekspresu express remorse
28. express ideas = ekspresowe pomysły express ideas
34. express one's love = wyrażać czyjś miłość express one's love
41. express alarm = ekspres alarm express alarm
49. express one's thanks = wyrażać czyjś podziękowania express one's thanks
50. express one's joy = wyrażać czyjś radość express one's joy
51. express misgivings = ekspresowe obawy express misgivings
54. express trains = pociągi ekspresowe express trains
63. express irritation = rozdrażnienie ekspresu express irritation
67. way to express = droga do ekspresu way to express
68. express amazement = zdumienie ekspresu express amazement
69. express disbelief = niedowierzanie ekspresu express disbelief
70. express services = ekspresowo wykonane usługi express services
72. express worries = ekspresowe niepokoje express worries
73. express resentment = uraza ekspresu express resentment
74. express criticism = krytyka ekspresu express criticism
80. express reluctance = niechęć ekspresu express reluctance
85. express confusion = zamieszanie ekspresu express confusion
86. express genes = ekspresowe geny express genes
88. express values = ekspresowe wartości express values
89. express bitterness = gorycz ekspresu express bitterness
90. express impatience = zniecierpliwienie ekspresu express impatience
91. express one's conviction = wyrażać czyjś przekonanie express one's conviction
94. express discomfort = niewygoda ekspresu express discomfort
95. express pain = ból ekspresu express pain
96. express objections = ekspresowe sprzeciwy express objections
97. express ambivalence = ambiwalencja ekspresu express ambivalence
98. express caution = ostrożność ekspresu express caution
czasownik + express
Kolokacji: 29
try to express • allow to express • want to express • begin to express • used to express • ...
express + przyimek
Kolokacji: 37
express through • express by • expressed in • express during • express about • ...
express + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 96
publicly express • openly express • later express • repeatedly expressed • clearly expressed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.