"express one's regret" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: express regret
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyrażać czyjś żal
  1. express czasownik + regret rzeczownik
    Silna kolokacja

    So we could each express our regrets about the past.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo