"emergency" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

emergency rzeczownik

rzeczownik + emergency
Kolokacji: 11
health emergency • family emergency • drought emergency • snow emergency • state emergency • ...
emergency + rzeczownik
Kolokacji: 259
emergency room • emergency service • emergency situation • Emergency Management • emergency department • emergency worker • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 77
1. emergency room = izba przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy (SOR), oddział nagłych wypadków, ambulatorium (miejsce pomocy doraźnej w szpitalu) emergency room
3. emergency situation = sytuacja wymagająca nagłej pomocy emergency situation
4. emergency department = izba przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy (SOR), oddział nagłych wypadków, ambulatorium (miejsce pomocy doraźnej w szpitalu) emergency department
7. emergency care = opieka w nagłych wypadkach emergency care
8. emergency aid = pomoc w nagłych wypadkach emergency aid
11. emergency meeting = nadzwyczajne zebranie w sytuacji kryzysowej emergency meeting
14. emergency surgery = operacja w trybie nagłym emergency surgery
16. emergency landing = awaryjne lądowanie emergency landing
17. emergency shelter = schronienie tymczasowe (np. podczas klęski żywiołowej) emergency shelter
21. emergency session = posiedzenie nadzwyczajne emergency session
22. emergency treatment = leczenie w nagłych przypadkach emergency treatment
24. emergency light = oświetlenie awaryjne, światło awaryjne, światło bezpieczeństwa emergency light
26. emergency help = awaryjna pomoc emergency help
29. emergency fund = fundusz rezerwowy emergency fund
33. emergency repair = naprawa awaryjna, prowizoryczna naprawa emergency repair
34. emergency number = numer alarmowy (pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej) emergency number
38. hospital emergency room = oddział pomocy doraźnej szpitalny hospital emergency room
39. emergency loan = żelazna pożyczka emergency loan
41. emergency planning = planowanie sytuacji kryzysowych emergency planning
43. emergency system = wyjątkowy system emergency system
44. emergency brake = hamulec ręczny emergency brake
46. emergency law = ustawa wyjątkowa emergency law
49. emergency use = awaryjne wykorzystanie emergency use
52. emergency basis = wyjątkowa podstawa emergency basis
53. emergency order = wyjątkowy porządek emergency order
56. emergency regulation = rozporządzenie na specjalne cele emergency regulation
58. emergency team = awaryjny zespół emergency team
59. emergency equipment = awaryjne wyposażenie emergency equipment
61. Federal Emergency Management Agency = Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego Federal Emergency Management Agency
63. emergency food = awaryjne jedzenie emergency food
64. emergency kit = zestaw umożliwiający przetrwanie w trudnych warunkach emergency kit
65. emergency decree = zarządzenie w wyjątkowych wypadkach emergency decree
66. emergency notification database = baza danych zawiadomienia na specjalne cele emergency notification database
67. emergency line = awaryjna linia emergency line
68. emergency signal = sygnał alarmowy emergency signal
69. emergency center = ośrodek pomocy społecznej emergency center
70. emergency condition = sytuacja awaryjna emergency condition
  • An emergency official said the death toll stood at 76.
  • The governor says he is caught between the counties and the federal emergency officials.
  • Emergency officials flew here today from Washington to help control the fire and to plan relief efforts.
  • Virtually everywhere in America, your home or office phone can be identified by emergency officials.
  • An emergency official and a civilian were among those killed by the three bombers.
  • Some go out of their way to avoid crossing into a neighboring district when on a call, emergency officials said.
  • And so, he said, local emergency officials may assume no plan is workable.
  • Late on August 11, emergency officials quickly opened 50 shelters in the parish.
  • Emergency officials say these same plans would make for a swift response to a terrorist incident.
  • The hurricane, the fifth of the season, left several hundred others injured, emergency officials said.
72. emergency action = akcja ratunkowa emergency action
73. emergency case = nagły przypadek emergency case
74. emergency legislation = ustawodastwo wyjątkowe emergency legislation
75. emergency program = nadzwyczajny program emergency program
76. emergency appendectomy = awaryjne usunięcie wyrostka robaczkowego emergency appendectomy
77. emergency unit = oddział nagłych przypadków emergency unit
emergency + czasownik
Kolokacji: 9
emergency arises • emergency occurs • emergency calls • emergency requiring • emergency involving • ...
czasownik + emergency
Kolokacji: 14
cause in an emergency • handle emergencies • declare an emergency • respond to emergencies • provide in an emergency • ...
przymiotnik + emergency
Kolokacji: 55
medical emergency • national emergency • real emergency • dire emergency • major emergency • ...
przyimek + emergency
Kolokacji: 14
for emergencies • during emergencies • of emergency • to emergencies • with emergencies • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.