"emergency official" — Słownik kolokacji angielskich

emergency official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): awaryjny urzędnik
  1. emergency rzeczownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    An emergency official said the death toll stood at 76.

powered by  eTutor logo