"emergency technician" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): awaryjny technik
  1. emergency rzeczownik + technician rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She and her 19-year-old daughter are now training to become emergency medical technicians.

podobne do "emergency technician" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "emergency technician" po angielsku

rzeczownik