"computer technician" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): technik komputerowy
  1. computer rzeczownik + technician rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But now we have engineers and computer technicians' making $30 an hour.