"emergency" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

emergency rzeczownik

rzeczownik + emergency
Kolokacji: 11
health emergency • family emergency • drought emergency • snow emergency • state emergency • ...
emergency + rzeczownik
Kolokacji: 259
emergency room • emergency service • emergency situation • Emergency Management • emergency department • emergency worker • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 77
1. emergency room = izba przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy (SOR), oddział nagłych wypadków, ambulatorium (miejsce pomocy doraźnej w szpitalu) emergency room
  • Why do they always cut everything off in the emergency room?
  • She had been to an emergency room earlier in the day.
  • She put all four of them into the emergency room.
  • I was taken by my wife to the emergency room of a local hospital.
  • He started to go into the emergency room, changed his mind.
  • We'd spent the last several hours at the emergency room.
  • The emergency room was actually the last place he wanted to take her.
  • My wife called 911 and they took me to the emergency room.
  • The people in the emergency room made him stay outside.
  • "I went to the emergency room and they told me to come here."
3. emergency situation = sytuacja wymagająca nagłej pomocy emergency situation
4. emergency department = izba przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy (SOR), oddział nagłych wypadków, ambulatorium (miejsce pomocy doraźnej w szpitalu) emergency department
7. emergency care = opieka w nagłych wypadkach emergency care
8. emergency aid = pomoc w nagłych wypadkach emergency aid
11. emergency meeting = nadzwyczajne zebranie w sytuacji kryzysowej emergency meeting
14. emergency surgery = operacja w trybie nagłym emergency surgery
16. emergency landing = awaryjne lądowanie emergency landing
17. emergency shelter = schronienie tymczasowe (np. podczas klęski żywiołowej) emergency shelter
21. emergency session = posiedzenie nadzwyczajne emergency session
22. emergency treatment = leczenie w nagłych przypadkach emergency treatment
24. emergency light = oświetlenie awaryjne, światło awaryjne, światło bezpieczeństwa emergency light
26. emergency help = awaryjna pomoc emergency help
29. emergency fund = fundusz rezerwowy emergency fund
33. emergency repair = naprawa awaryjna, prowizoryczna naprawa emergency repair
34. emergency number = numer alarmowy (pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej) emergency number
38. hospital emergency room = oddział pomocy doraźnej szpitalny hospital emergency room
39. emergency loan = żelazna pożyczka emergency loan
41. emergency planning = planowanie sytuacji kryzysowych emergency planning
43. emergency system = wyjątkowy system emergency system
44. emergency brake = hamulec ręczny emergency brake
46. emergency law = ustawa wyjątkowa emergency law
49. emergency use = awaryjne wykorzystanie emergency use
52. emergency basis = wyjątkowa podstawa emergency basis
53. emergency order = wyjątkowy porządek emergency order
56. emergency regulation = rozporządzenie na specjalne cele emergency regulation
58. emergency team = awaryjny zespół emergency team
59. emergency equipment = awaryjne wyposażenie emergency equipment
61. Federal Emergency Management Agency = Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego Federal Emergency Management Agency
63. emergency food = awaryjne jedzenie emergency food
64. emergency kit = zestaw umożliwiający przetrwanie w trudnych warunkach emergency kit
65. emergency decree = zarządzenie w wyjątkowych wypadkach emergency decree
66. emergency notification database = baza danych zawiadomienia na specjalne cele emergency notification database
67. emergency line = awaryjna linia emergency line
68. emergency signal = sygnał alarmowy emergency signal
69. emergency center = ośrodek pomocy społecznej emergency center
70. emergency condition = sytuacja awaryjna emergency condition
72. emergency action = akcja ratunkowa emergency action
73. emergency case = nagły przypadek emergency case
74. emergency legislation = ustawodastwo wyjątkowe emergency legislation
75. emergency program = nadzwyczajny program emergency program
76. emergency appendectomy = awaryjne usunięcie wyrostka robaczkowego emergency appendectomy
77. emergency unit = oddział nagłych przypadków emergency unit
emergency + czasownik
Kolokacji: 9
emergency arises • emergency occurs • emergency calls • emergency requiring • emergency involving • ...
czasownik + emergency
Kolokacji: 14
cause in an emergency • handle emergencies • declare an emergency • respond to emergencies • provide in an emergency • ...
przymiotnik + emergency
Kolokacji: 55
medical emergency • national emergency • real emergency • dire emergency • major emergency • ...
przyimek + emergency
Kolokacji: 14
for emergencies • during emergencies • of emergency • to emergencies • with emergencies • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.