BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"ease" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ease czasownik

ease + rzeczownik
Kolokacji: 69
ease tensions • ease restrictions • ease congestion • ease fears • ease concerns • ease one's way • ease one's mind • ease policy • ...
czasownik + ease
Kolokacji: 8
help ease • try to ease • begin to ease • begin easing • help to ease • ...
ease + przyimek
Kolokacji: 43
ease up • ease into • ease off • ease down • ease out • ...
ease + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 30
ease forward • ease somewhat • ease slightly • slowly ease • gently ease • ...

ease rzeczownik

rzeczownik + ease
Kolokacji: 3
ease of use • ease of access • tension ease
czasownik + ease
Kolokacji: 23
feel at ease • seem at ease • put at ease • take one's ease • move with ease • ...
przymiotnik + ease
Kolokacji: 29
relative ease • great ease • apparent ease • equal ease • surprising ease • ...
przyimek + ease
Kolokacji: 7
at ease • with ease • for ease • of ease • in ease • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.