BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"ease" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ease czasownik

ease + rzeczownik
Kolokacji: 69
ease tensions • ease restrictions • ease congestion • ease fears • ease concerns • ease one's way • ease one's mind • ease policy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
2. ease restrictions = ograniczenia łatwości ease restrictions
4. ease fears = strachy łatwości ease fears
6. ease one's way = łagodzić czyjś droga ease one's way
7. ease one's mind = łagodzić czyjś umysł ease one's mind
8. ease policy = łatwość polityka ease policy
13. ease symptoms = łatwość przejawy ease symptoms
14. ease anxiety = niepokój łatwości ease anxiety
15. ease sanctions = aprobaty łatwości ease sanctions
16. ease one's discomfort = łagodzić czyjś niewygoda ease one's discomfort
17. ease traffic = łatwość ruch uliczny ease traffic
18. ease credit = kredyt łatwości ease credit
czasownik + ease
Kolokacji: 8
help ease • try to ease • begin to ease • begin easing • help to ease • ...
ease + przyimek
Kolokacji: 43
ease up • ease into • ease off • ease down • ease out • ...
ease + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 30
ease forward • ease somewhat • ease slightly • slowly ease • gently ease • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.