"ease the way" — Słownik kolokacji angielskich

ease the way kolokacja
Popularniejsza odmiana: ease one's way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złagodź drogę
  1. ease czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They had to ease their way among people who were leaving.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo