BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"ease" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ease rzeczownik

rzeczownik + ease
Kolokacji: 3
ease of use • ease of access • tension ease
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. ease of use = łatwość wykorzystania ease of use
czasownik + ease
Kolokacji: 23
feel at ease • seem at ease • put at ease • take one's ease • move with ease • ...
przymiotnik + ease
Kolokacji: 29
relative ease • great ease • apparent ease • equal ease • surprising ease • ...
przyimek + ease
Kolokacji: 7
at ease • with ease • for ease • of ease • in ease • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.