BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"ease of use" — Słownik kolokacji angielskich

ease of use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łatwość wykorzystania
  1. use rzeczownik + ease rzeczownik
    Silna kolokacja

    Even so, it was noted for its ease of use.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo