ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"double" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

double przymiotnik

double + rzeczownik
Kolokacji: 366
double play • double door • double album • double figure • double standard • double bass • double occupancy • double agent • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 76
1. double play = podwójna gra double play
2. double door = drzwi dwuskrzydłowe double door
4. double figure = liczba dwucyfrowa double figure
5. double standard = podwójne zasady; podwójne standardy; równi i równiejsi double standard
  • Or did he have a double standard for himself and others?
  • Didn't you call them the men of the double standard?
  • Some men say women hold them to a double standard.
  • Part of her defense was the double standards between men and women.
  • Here we clearly see a double standard for men and women in society.
  • These are the kind of double standards we have to live with here.
  • The policy of double standards used up to now needs to be changed.
  • There is also a certain double standard at play here.
  • I just wanted to show how there's a double standard.
  • A double standard that, but one we could all three live with.
7. double occupancy = podwójne zajmowanie double occupancy
8. double agent = podwójny agent double agent
9. double life = podwójne życie double life
10. double bed = podwójne łóżko (również o złożonych dwóch łóżkach pojedynczych) double bed
11. double digit = liczba dwucyfrowa double digit
12. double duty = podwójna funkcja; podwójna rola; podwójny obowiązek; dwojakie zadanie double duty
14. double CD = dwuosobowy CD double CD
15. double meaning = podwójny sens double meaning
16. double row = podwójny szereg double row
17. double bond = wiązanie podwójne double bond
18. double vision = diplopia, podwójne widzenie double vision
19. double overtime = podwójne nadgodziny double overtime
20. double feature = seans składający się z dwóch filmów double feature
22. double jeopardy = powtórne pociągnięcie do odpowiedzialności za to samo przestępstwo double jeopardy
23. double murder = podwójne morderstwo double murder
24. double whammy = podwójny cios, potrójny cios double whammy
25. double room = pokój dwuosobowy (z jednym dużym łóżkiem lub dwoma pojedynczymi) double room
27. double line = linia podwójna double line
28. double track = linia kolejowa dwutorowa double track
29. double dose = podwójna dawka double dose
30. double fault = podwójny błąd serwisowy double fault
31. double bogey = podwójne bogey double bogey
32. double act = duet double act
34. double star = gwiazda podwójna double star
36. double time = podwójna stawka (np. za pracę w święta) double time
37. double LP = podwójne LP double LP
38. double handful = podwójna garstka double handful
39. double team = podwójny zespół double team
40. double role = zdwojona rola double role
41. double counting = podwójne liczenie double counting
43. double chin = podwójny podbródek double chin
44. double shift = praca na dwie zmiany double shift
45. double taxation = podwójne opodatkowanie double taxation
46. double layer = warstwa podwójna double layer
47. double exposure = podwójne naświetlenie double exposure
48. double set = podwójny zbiór double set
50. double boiler = podwójny garnek (z dolną częścią wypełnianą wodą) double boiler
51. double date = podwójna randka double date
52. double decker = podwójna tablica reklamowa double decker
53. double century = podwójny wiek double century
54. double game = podwójna gra double game
55. double shot = podwójny strzał double shot
57. double check = ponowne sprawdzenie double check
58. double window = okno podwójne double window
59. double talk = pustosłowie double talk
61. double wedding = podwójne wesele, ślub dla dwóch par double wedding
62. double eagle = dwugłowy orzeł (jako symbol) double eagle
63. double victory = podwójne zwycięstwo double victory
64. double purpose = podwójny cel double purpose
65. double winner = podwójny zwycięzca double winner
66. double header = podwójny nagłówek double header
68. double bassist = podwójny basista double bassist
69. double homicide = podwójne zabójstwo double homicide
70. double system = podwójny system double system
71. double wall = dwuosobowa ściana double wall
72. double blow = podwójne uderzenie double blow
73. Double Indemnity = Podwójne ubezpieczenia Double Indemnity
74. double staircase = dwuosobowe schody double staircase
75. double dip = podwójna krótka kąpiel double dip
76. double hull = dwuosobowy kadłub double hull
double + przyimek
Kolokacji: 3
double in • double to • double of

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.