"double image" — Słownik kolokacji angielskich

double image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dwuosobowy obraz
  1. double przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As he stepped forward, his figure seemed to form a double image.

    Podobne kolokacje: