BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"brush" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

brush czasownik

brush + rzeczownik
Kolokacji: 32
brush one's hair • brush one's teeth • brush one's hand • brush one's cheek • brush one's lips • brush one's fingers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) hair, crumb, bit, suggestion
Kolokacji: 6
(3) hand, finger, fingertip
Kolokacji: 3
(4) shoulder, leg, ear, twig
Kolokacji: 4
  • This time her hand brushed his shoulder as she left.
  • She stayed so close to the wall that it brushed her shoulder.
  • The walls on either side were so close they brushed their shoulders against the wood.
  • The staircase isn't a wide one, so we brush shoulders, and I get my first good look at him.
  • Paul jerked back as the cold touch of a hand brushed his shoulder.
  • Her hand brushed his shoulder as she settled on the rock beside him.
  • It brushed his shoulder at the same moment he fired the rifle.
  • His fingers brushed her shoulder, but she slid away from him, closer to the edge.
  • She stopped and brushed her sister's shoulder with her hand.
  • A wall of thick bushes on each side brushed their shoulders as they pushed through.
2. brush one's leg = szczotka czyjś noga brush one's leg
3. brush one's ear = szczotka czyjś ucho brush one's ear
4. brush twigs = gałązki szczotki brush twigs
(5) arm, tear, steel
Kolokacji: 3
(6) skin, mud, dust
Kolokacji: 3
(7) cobweb, lint, strand
Kolokacji: 3
(8) metal, aluminum
Kolokacji: 2
(9) hand, fire
Kolokacji: 2
brush + przyimek
Kolokacji: 27
brush off • brush against • brush up • brush past • brush across • ...
brush + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 23
brush aside • lightly brush • brush away • gently brush • carefully brush • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.