"accidentally brush" — Słownik kolokacji angielskich

accidentally brush kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypadkowo szczotka
  1. brush czasownik + accidentally przysłówek
    Luźna kolokacja

    She put her hands on the rail and accidentally brushed his fingers.

    Podobne kolokacje: