Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"brush one's ear" — Słownik kolokacji angielskich

brush one's ear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczotka czyjś ucho
  1. brush czasownik + ear rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They were lying so close that Tanaka's lips brushed her ear.

powered by  eTutor logo