"accidentally brushed" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: accidentally brush
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypadkowo wyczyścić
  1. brush czasownik + accidentally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    She put her hands on the rail and accidentally brushed his fingers.

    Podobne kolokacje: