BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"board" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

board czasownik

board + rzeczownik
Kolokacji: 16
board a plane • board a bus • board the train • board the ship • board a flight • ...
czasownik + board
Kolokacji: 4
begin boarding • denied boarding • seen boarding • start boarding
(1) begin, deny, see, start
Kolokacji: 4
1. begin boarding = zacznij wchodzić na pokład begin boarding
2. seen boarding = zobaczone wejście na pokład seen boarding
3. denied boarding = odmówione wchodzenie na pokład denied boarding
4. start boarding = zacznij wchodzić na pokład start boarding
board + przyimek
Kolokacji: 16
board up • board at • board with • board in • board for • ...
board + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 3
finally board • immediately board • actually board

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.