ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"board from" — Słownik kolokacji angielskich

board from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komisja z
  1. board czasownik + from przyimek
    Silna kolokacja

    Great idea, only somebody had boarded up the hole from inside.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo