"board with" — Słownik kolokacji angielskich

board with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komisja z
  1. board czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Whatever your parents may have meant by boarding you with them, it doesn't matter to the law.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo