"board at" — Słownik kolokacji angielskich

board at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komisja przy
  1. board czasownik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They can be boarded at various points in the city.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo