ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"boarded for" — Słownik kolokacji angielskich

boarded for kolokacja
Popularniejsza odmiana: board for
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wejść na pokład dla
  1. board czasownik + for przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    During the hour before he boarded a car for the city, she'd refused to answer him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo