"board" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

board czasownik

board + rzeczownik
Kolokacji: 16
board a plane • board a bus • board the train • board the ship • board a flight • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. board a flight = wsiadać na pokład samolotu board a flight
2. board passes = komisja przyjmuje board passes
3. board facilities = obiekty zarządu board facilities
4. board horses = konie zarządu board horses
(3) party, student, home
Kolokacji: 3
czasownik + board
Kolokacji: 4
begin boarding • denied boarding • seen boarding • start boarding
board + przyimek
Kolokacji: 16
board up • board at • board with • board in • board for • ...
board + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 3
finally board • immediately board • actually board

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.