ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"board" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

board czasownik

board + rzeczownik
Kolokacji: 16
board a plane • board a bus • board the train • board the ship • board a flight • ...
czasownik + board
Kolokacji: 4
begin boarding • denied boarding • seen boarding • start boarding
board + przyimek
Kolokacji: 16
board up • board at • board with • board in • board for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) up, at, with, in, for, ...
Kolokacji: 8
1. board by = komisja przez board by
2. board over = zabijać dechami (pokryć dechami), przykryć deskami board over
3. board after = komisja potem board after
4. board without = komisja na zewnątrz board without
5. board during = komisja podczas board during
6. board before = komisja wcześniej board before
7. boarded onto = wejść na pokład na boarded onto
8. board under = komisja poniżej board under
board + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 3
finally board • immediately board • actually board

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.