ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"boarded on" — Słownik kolokacji angielskich

boarded on kolokacja
Popularniejsza odmiana: board on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wejść na pokład na
  1. board czasownik + on przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    They boarded on Thursday, waiting several more hours before being told to get off.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo