"board a bus" — Słownik kolokacji angielskich

board a bus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komisja autobus
  1. board czasownik + bus rzeczownik
    Silna kolokacja

    At the end of the movie, they are seen boarding a bus together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo