ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"boarded with" — Słownik kolokacji angielskich

boarded with kolokacja
Popularniejsza odmiana: board with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieszkać
  1. board czasownik + with przyimek
    Luźna kolokacja

    Whatever your parents may have meant by boarding you with them, it doesn't matter to the law.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo