ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"approach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

approach rzeczownik

rzeczownik + approach
Kolokacji: 82
team approach • design approach • election approach • marketing approach • winter approach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(8) landing, bridge
Kolokacji: 2
(10) peace, consensus
Kolokacji: 3
(13) research, analysis
Kolokacji: 2
(14) instrument, tolerance
Kolokacji: 2
(15) policy, activist
Kolokacji: 2
(16) shotgun, blunderbuss
Kolokacji: 2
(17) modeling, simulation
Kolokacji: 2
(18) development, health
Kolokacji: 2
(19) deadline, date
Kolokacji: 2
(21) DIY
Kolokacji: 1
(22) midnight, night, dusk
Kolokacji: 3
(23) sense, language, counseling
Kolokacji: 3
1. sense approach = podejście sensu sense approach
2. language approach = podejście języka language approach
  • The school emphasizes the Whole language approach when teaching students to read.
  • The movement has its roots in the "whole language" approach, in which writing and reading are taught as integrated activities.
  • The whole language approach is considered suitable for children of all abilities.
  • Whole language approaches encourage teachers to find reading material that reflects these students' language and culture.
  • "He was taught with the whole language approach," she said.
  • They don't want their children encouraged to guess at words, as in some whole language approaches.
  • Embedded phonics is often associated with a whole language approach to teaching reading.
  • And these literature discussion groups mirror what's going on in the classrooms, where we use a whole language approach.
  • As such it relates to the learner-centered whole language approach.
  • That is why I like to favor a natural language approach.
3. counseling approach = podejście doradztwa counseling approach
approach + rzeczownik
Kolokacji: 9
approach road • approach shot • approach vector • approach route • approach path • ...
approach + czasownik
Kolokacji: 146
approach allows • approach uses • approach involves • approach works • approach leads • approach makes • approach helps • ...
czasownik + approach
Kolokacji: 113
make one's approach • describe one's approach • change one's approach • see one's approach • watch one's approach • ...
przymiotnik + approach
Kolokacji: 715
new approach • different approach • innovative approach • similar approach • traditional approach • alternative approach • ...
przyimek + approach
Kolokacji: 24
of one's approach • in one's approach • at one's approach • about one's approach • by one's approach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.