BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"counseling approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście doradztwa
  1. counseling rzeczownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This new law forces abortion providers into a balanced counseling approach.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo