TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"agreement" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

agreement rzeczownik

rzeczownik + agreement
Kolokacji: 193
trade agreement • peace agreement • bargaining agreement • plea agreement • licensing agreement • budget agreement • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
4. plea agreement = ugoda obrończa plea agreement
6. budget agreement = porozumienie w sprawie budżetu budget agreement
7. labor agreement = układ zbiorowy pracy (umowa między pracodawcą a reprezentacją pracowników) labor agreement
8. merger agreement = umowa o połączeniu merger agreement
9. cooperation agreement = umowa kooperacyjna, umowa o współpracy cooperation agreement
10. confidentiality agreement = umowa poufności, umowa o zachowaniu poufności confidentiality agreement
14. lease agreement = umowa o dzierżawę lease agreement
15. cease-fire agreement = porozumienie o przerwaniu ognia, porozumienie w sprawie zawieszenia broni cease-fire agreement
17. loan agreement = umowa kredytowa loan agreement
18. contract agreement = kontrakt, umowa contract agreement
20. Munich Agreement = Układ Monachijski, dyktat monachijski Munich Agreement
23. affiliation agreement = zgoda przynależności affiliation agreement
26. service agreement = umowa o świadczenie usług, umowa serwisowa service agreement
27. sales agreement = umowa kupna-sprzedaży, umowa sprzedaży sales agreement
  • I signed the credit card slip and the sales agreement.
  • Any sales agreements with artists must be locked in until construction is complete.
  • Usually in the past, commission officials said, it only asked for evidence of tentative sales agreements.
  • You see, I found some sales agreements in his desk.
  • He was not quite so forthcoming, however, when I asked him whether they were negotiating a new sales agreement.
  • The company has long-term sales agreements with several auto companies.
  • In order to sell your business officially, you will need to prepare a sales agreement.
  • Part of the sales agreement was a technology transfer process.
  • Time on market is from most recent listing to sales agreement.
  • In negotiating the final sales agreement, you should employ a lawyer.
28. franchise agreement = umowa franchisingowa franchise agreement
31. operating agreement = posługując się zgodą operating agreement
33. ceasefire agreement = porozumienie o zawieszeniu broni ceasefire agreement
34. draft agreement = projekt umowy, zarys umowy draft agreement
38. arms agreement = umowa ramion arms agreement
39. venture agreement = umowa śmiałego przedsięwzięcia venture agreement
40. Belfast Agreement = Belfast Zgoda Belfast Agreement
41. compromise agreement = zgoda kompromisowa compromise agreement
42. management agreement = umowa zarządzania management agreement
43. security agreement = zgoda związana z bezpieczeństwem security agreement
45. credit agreement = umowa kredytowa credit agreement
46. side agreement = zgoda boczna side agreement
agreement + czasownik
Kolokacji: 126
agreement expires • agreement requires • agreement allows • agreement reaches • agreement provides • agreement covers • ...
czasownik + agreement
Kolokacji: 77
nod agreement • win agreement • sign an agreement • reach an agreement • negotiate an agreement • nod in agreement • ...
przymiotnik + agreement
Kolokacji: 234
international agreement • tentative agreement • final agreement • mutual agreement • general agreement • bilateral agreement • ...
przyimek + agreement
Kolokacji: 27
in agreement • by agreement • following an agreement • without an agreement • into an agreement • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.