"was" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "was" po polsku — Słownik angielsko-polski

was

zaimek
 1. you ***** , także: yer dialect
  • was, wam
   Do you want me to help you? (Chcecie, żebym wam pomógł?)
   I have something here, for both of you. (Mam coś tutaj dla was obojga.)

was, wy dialect

zaimek
 1. yinz American English dialect , yunz American English dialect
  • wy, was
   Używane w zachodniej części Pensylwanii.
 2. yous , także: youse
  • wy, was (odnosi się do drugiej osoby liczby mnogiej) dialect
   Ten niestandardowy zaimek najczęściej spotykany jest w Północnej Anglii, Irlandii, Szkocji, Australii, Nowej Zelandii, Bostonie oraz Ontario.

wy

zaimek
 1. you ***** , także: yer dialect  
  Where are you going? (Dokąd idziecie?)
  Are you two ready? (Czy jesteście oboje gotowi?)
  I'll go with you. (Pójdę z wami.)
  zobacz także: your, yourselves, yours
 2. you-all   American English informal
 3. ye *   old use
  forma "ye" jest archaiczna, lecz wciąż używana w niektórych współczesnych dialektach
 4. youse dialect , także: yez dialect  
rzeczownik
 1. ya
File:Whiskers.jpg - Wikimedia by a whisker
rzeczownik
 1. barb
 2. whisker
 3. tendril
 4. awn
  • wąs (np. na kłosie zboża)
 5. tache , tash   informal

Powiązane zwroty — "was"

czasownik
przymiotnik
wasz = your , yours , także: yourn dialect , także: yer dialect
inne
Zobacz także: to było

"was" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "was" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik
Formy nieregularne: past tense (singular)  was, past tense (plural)  were, past participle  been,
 1. być
  I am Tom. (Jestem Tom.)
  This is a dog. (To jest pies.)
  Where are you? (Gdzie jesteś?)
  I am a student. (Jestem studentem.)
  He is young. (On jest młody.)
  She is smart. (Ona jest mądra.)
  It is a car. (To jest samochód.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. jest (forma czasownika "be")
  He is a doctor. (On jest lekarzem.)
  zobacz także: be

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. jestem
  I am John. (Jestem John.)
  zobacz także: be

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. istnienie, byt, jestestwo [COUNTABLE]
  What's the point of being? (Jaki jest cel istnienia?)
  I sometimes question my being. (Czasami kwestionuję swoje jestestwo.)
 2. istota, stworzenie, jestestwo [UNCOUNTABLE]
  A human is a thinking being. (Człowiek jest istotą myślącą.)
  Every human being has a conscience. (Każda istota ludzka posiada sumienie.)
  Every human being has a right to live. (Każda ludzka istota ma prawo do życia.)
  People are mortal beings. (Ludzie są śmiertelnymi istotami.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. bycie, będąc (forma imiesłowu czasu teraźniejszego czasownika "be", używane, by pokazać powód czegoś)
  Being a quiet sort of person, I didn't want to get involved. (Będąc spokojnym człowiekiem nie chciałem się angażować.)
  Being at work, she couldn't pick up her child from school. (Będąc w pracy, ona nie mogła odebrać swojego dziecka ze szkoły.)
  Being a short woman, she always wears high heels. (Będąc niską kobietą, ona zawsze nosi szpilki.)
  Being here has taught me a lot of things. (Bycie tutaj nauczyło mnie wielu rzeczy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "was"

inne
idiom