KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"toczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "toczenie" po polsku

toczenie

rzeczownik
 1. bowling *
  • toczenie (czegoś po jakiejś powierzchni)
 2. trundling
  • toczenie (się), toczenie (czegoś)
 3. lathework , lathe work
 4. tirling Scottish English
czasownik
 1. bowl ****
  • toczyć, potoczyć (np. po jakiejś powierzchni)
   She bowled her ring on the table. (Ona potoczyła swoim pierścionkiem po stole.)
   The pen bowled on the table and fell. (Długopis potoczył się po stole i spadł.)
 2. tumble **
 3. trundle
  • toczyć (się), toczyć (coś)
   The car trundled towards the garage. (Samochód potoczył się w stronę garażu.)
 4. turn , *****
  • toczyć, wytoczyć (np. z drewna, z metalu) [TRANSITIVE]
   He turned two beautiful rings out of the melted metal. (On wytoczył z roztopionego metalu dwie piękne obrączki.)
   My dad taught me how to turn wood and make little sculptures. (Mój tata nauczył mnie jak się toczy drewno i robi małe rzeźby.)
czasownik
 1. roll , ****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  A bale of hay was rolling down the hill. (Bela siana toczyła się z pagórka.)
  A cue ball is rolling on the pool table. (Bila toczy się po stole bilardowym.)
 2. freewheel British English , coast American English ***
 3. unfold **
  • roztaczać się (o widoku), rozwijać się (o fabule), toczyć się (o akcji) [INTRANSITIVE]
   A stunning view unfolded in front of our eyes. (Niesamowity widok roztaczał się przed naszymi oczami.)
   The plot unfolds too slow in this book. (Fabuła rozwija się za wolno w tej książce.)
   The action of the movie unfolds in Madrid. (Akcja filmu toczy się w Madrycie.)
 4. hurtle
 5. galumph   informal
 6. tootle
phrasal verb
 1. roll on
 1. hulk

powered by  eTutor logo