ANGIELSKI NA WALENTYNKI -40%Powiedz tak eTutorowi i kup roczny kurs angielskiego 40% taniej!Sprawdź

"to the books" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "to the books" po angielsku — Słownik polsko-angielski

Raindrops multi list book - Designer Stationery by Paperchase
rzeczownik
 1. książka [COUNTABLE]
  Can I borrow this book? (Czy mogę pożyczyć tę książkę?)
  He is reading a book. (On czyta książkę.)
  She bought a book about horses. (Ona kupiła książkę o koniach.)
 2. notes, notatnik [COUNTABLE]
  I need to write it down in my book. (Muszę to zapisać w moim notatniku.)
  She needed to buy a book. (Ona musiała kupić notes.)
 3. książeczka (np. czekowa) [COUNTABLE]
  I have some money on my savings book. (Mam trochę pieniędzy na mojej książeczce oszczędnościowej.)
  Oh no! I lost my cheque book! (O nie! Zgubiłem moją książeczkę czekową!)
 4. księga (część większej całości, np. Księga Rodzaju w Biblii) [COUNTABLE]
  It is written in the Book of Psalms. (To jest napisane w Księdze Psalmów.)
  He is fascinated by the Book of Revelation. (On jest zafascynowany Apokalipsą św. Jana.)
 5. księga zakładów (bukmacherskich) British English [COUNTABLE]
  He put my bet down in his book. (On zapisał mój zakład w swojej księdze zakładów bukmacherskich.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. rezerwować, zamawiać, bukować [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  We'll book the tickets online: it's much cheaper. (Zarezerwujemy bilety online: to jest dużo tańsze.)
  We have no free rooms, we're fully booked. (Nie mamy wolnych pokoi, wszystkie są zarezerwowane.)
  I'd like to book a room for April 1st. (Chciałbym zarezerwować pokój na pierwszego kwietnia.)
  link synonim: reserve
 2. organizować występ (np. artyście solowemu, zespołowi) [TRANSITIVE]
  The manager booked a show for a local band. (Menadżer zorganizował występ dla lokalnego zespołu.)
  She has a performance booked for Friday. (Ona ma w piątek zorganizowany występ.)
 3. spisać dane na policji, zostać spisanym za wykroczenie [TRANSITIVE]
  Tom was booked for speeding yesterday. (Tom został wczoraj spisany za przekroczenie prędkości.)
  The police booked him. (Policja spisała jego dane.)
 4. ukarać żółtą kartką (w czasie meczu) British English [TRANSITIVE]
  Don't get booked twice in this game! (Nie pozwól dać się ukarać dwa razy żółtą kartką w tym meczu!)
  The referee books Smith with yellow card. (Sędzia daje żółtą kartkę Smith'owi.)
 5. księgować [TRANSITIVE]
  When will the bank book my money? (Kiedy bank zaksięguje moje pieniądze?)
  Did they book all my spendings? (Czy zaksięgowali już wszystkie moje wydatki?)
  zobacz także: the books
 6. nagle odejść, nagle opuścić (jakieś miejsce) American English informal [INTRANSITIVE]
  I think Tom has booked the party. He has to get up early to work. (Myślę, że Tom nagle wyszedł z imprezy. Musi wstać rano do pracy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. księgi (rachunkowe) [PLURAL]
  It's not worth much according to the books. (To nie jest wiele warte, zgodnie z księgami rachunkowymi.)
  I can't find the book from the year 2001. (Nie mogę znaleźć ksiąg z 2001 roku.)
  link synonim: accounts
  zobacz także: book
new memoir, Books.
rzeczownik
 1. księgi (np. rachunkowe)
  The company books keep track of our spending. (Firmowe księgi rachunkowe śledzą nasze wydatki.)
  My duty is to take care of the accounting books. (Moim obowiązkiem jest zajmowanie się księgami rachunkowymi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"to the books" — Słownik kolokacji angielskich

to the books kolokacja
Popularniejsza odmiana: to the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do książek
 1. to przyimek + book rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  But let's go back a moment to the book itself.

  Podobne kolokacje:
Czy wiesz, że Twoja historia wyszukiwań jest dostępna po zalogowaniu w etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!