"tłoczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tłoczyć" po polsku

tłoczyć

czasownik
 1. squeeze **
 2. throng
 3. scrouge
 4. congest
czasownik
 1. crowd ****
  • tłoczyć się, stłoczyć się (np. na peronie) [INTRANSITIVE]
   People crowded on platform number 4. (Ludzie stłoczyli się na peronie numer 4.)
   People crowded on a bus station. (Ludzie tłoczyli się na przystanku autobusowym.)
 2. press *****
  • tłoczyć się, napierać [INTRANSITIVE]
   People pressed in the tram, so I walked home. (Ludzie tłoczyli się w tramwaju, więc poszedłem do domu pieszo.)
   All students pressed in front of the room waiting for the results of the exam. (Wszyscy studenci tłoczyli się przed salą czekając na wyniki egzaminu.)
 3. swarm *
 4. hustle *  
  People hustled in the corridor. (Ludzie tłoczyli się w korytarzu.)
 5. coop up
 6. serry   old use
phrasal verb
 1. crowd in , crowd into
 2. crush together  

powered by  eTutor logo