"crush together" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "crush together" po angielsku

crush together

phrasal verb
  1. tłoczyć się

"crush together" — Słownik kolokacji angielskich

crush together kolokacja
Popularniejsza odmiana: crushed together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stłocz się
  1. crush czasownik + together przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    They could have stayed like that for ever, their lips crushed together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo