"surrendering" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "surrendering" po angielsku

surrendering

rzeczownik
 1. poddanie się
 2. poddanie, oddanie (np. broni, ziemi)
 3. zrezygnowanie (pod przymusem, np. ze swojej niezależności)
 4. wydanie, przekazanie (np. dokumentów)
obrazek do "surrender" po polsku
czasownik
 1. poddać się [przechodni/nieprzechodni]
  They were forced to surrender. (Oni byli zmuszeni się poddać.)
  He had a gun - I had to surrender. (On miał pistolet - musiałem się poddać.)
  We shall never surrender. (Nigdy się nie poddamy.)
 2. poddać, oddawać (np. ziemię, broń) [przechodni]
  They forced him to surrender the gun. (Zmusili go, aby oddał broń.)
 3. rezygnować (pod przymusem, np. ze swojej niezależności) [przechodni]
 4. wydawać, przekazywać (np. dokumenty) oficjalnie [przechodni]
  They didn't want to surrender the documents to me. (Nie chcieli przekazać mi dokumentów.)
  Can you surrender the key to the office? (Czy możesz wydać klucz do biura?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. kapitulacja, poddanie się [niepoliczalny]
  His surrender surprised everybody. (Jego kapitulacja wszystkich zaskoczyła.)
 2. składanie, oddanie (np. broni) [niepoliczalny]
  The police demanded their weapons' surrender. (Policja zażądała od nich złożenia broni.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo