"stopy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stopy" po polsku

stopy

Babies Foots photo by Marina
rzeczownik
 1. feet *****  
  I'm tired - I've been on my feet all day. (Jestem zmęczony - byłem cały dzień na nogach.)
  My feet are tired. I need to sit down. (Moje stopy są zmęczone. Muszę usiąść.)
 2. dogs ***
  • stopy, platfusy, kopyta (u ludzi) slang
   My dogs hurt, I will never wear heels again. (Stopy mnie bolą, nigdy więcej nie założę obcasów.)
   Take your dogs off the table. (Zabieraj swoje kopyta ze stołu.)
The way of the foot
rzeczownik
 1. foot *****   [COUNTABLE]
  We decided to go there on foot. (Zdecydowaliśmy się iść tam pieszo.)
  My foot hurts because my dog bit me. (Boli mnie stopa, bo ugryzł mnie mój pies.)
 2. foot ***** , ft. (skrót) *
  • stopa (30,48 centymetra) [COUNTABLE]
   There are 12 inches in a foot. (Stopa to 12 cali.)
   He was almost seven feet tall. (On miał prawie siedem stóp wzrostu.)
 3. bass drum
 4. bacchius
rzeczownik
 1. alloy
  • stop (np. metali)
   Steel is a metal alloy whose major components are iron and carbon. (Stal jest stopem metali, w którym głównymi składnikami są żelazo i węgiel.)
wykrzyknik
 1. ixnay American English informal
  • nie, stop (używane gdy odrzucamy coś konkretnego)
   Ixnay to corrupt politicians! (Nie dla skorumpowanych polityków!)
   Ixnay on logging! (Stop wycince drzew!)

Powiązane zwroty — "stopy"

rzeczownik
czasownik
topić = melt +3 znaczenia
stapiać = fuse +1 znaczenie
przymiotnik

powered by  eTutor logo