BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rozśmieszony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozśmieszony" po polsku

rozśmieszony

przymiotnik
 1. amused
czasownik
 1. amuse
  • rozśmieszyć, rozbawić
   He always tries to amuse me when I am sad. (On zawsze próbuje mnie rozśmieszyć, kiedy jestem smutna.)
   She amused us with her brilliant jokes. (Ona rozbawiła nas swoimi znakomitymi dowcipami.)
phrasal verb
 1. break somebody up
 2. crack someone up , crack up someone
 3. crease somebody up  
 1. make somebody laugh  
  I told her a joke and I made her laugh. (Powiedziałem jej kawał i rozśmieszyłem ją.)
  Silly jokes don't make me laugh. (Głupie żarty nie rozśmieszają mnie.)
  The look on her face made him laugh. (Wyraz jej twarzy rozśmieszył go.)
czasownik
 1. give somebody the giggles  
 2. have somebody laughing  
phrasal verb
 1. crack up

Powiązane zwroty — "rozśmieszony"

przymiotnik
śmieszny = funny +13 znaczeń
idiom
rzeczownik
śmiech = laugh +1 znaczenie
czasownik
ośmieszyć = lampoon +2 znaczenia

powered by  eTutor logo