ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"relating to something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "relating to something" po angielsku

czasownik
 1. odnosić się (do czegoś), dotyczyć (czegoś), tyczyć się (czegoś) [nieprzechodni]
  The last 5 questions were related to the country's economy. (Ostatnie 5 pytań dotyczyło gospodarki kraju.)
  My speech will relate to climate change. (Moje przemówienie będzie dotyczyć zmiany klimatycznej.)
 2. łączyć (dwie różne rzeczy), powiązać (coś ze sobą), wykazać związek [przechodni]
  How are these two cases related? (Jak te dwa przypadki są ze sobą powiązane?)
  I can't relate these two events to each other. (Nie potrafię połączyć ze sobą tych dwóch wydarzeń.)
 3. zrelacjonować (coś komuś), zdawać sprawę (z czegoś) oficjalnie [przechodni]
  I related to him how the meeting had gone. (Zrelacjonowałem mu, jak przebiegło spotkanie.)
  Once it is over, you must relate your date to me. (Jak już się skończy, musisz mi zrelacjonować twoją randkę.)
 4. nawiązać kontakt (z kimś), rozumieć (czyjąś sytuację) [nieprzechodni]
  They relate to each other. (Oni się nawzajem rozumieją.)
  Our children need a teacher who would relate to them. (Nasze dzieci potrzebują nauczyciela, który by ich zrozumiał.)
  I've never been able to relate to my stepmother. (Nigdy nie byłem w stanie nawiązać kontaktu z moją macochą.)
 5. identyfikować się (z kimś, z czymś), utożsamiać się (z kimś, z czymś)
  Kate relates to this romantic character. (Kate utożsamia się z tym romantycznym bohaterem.)
  I can't relate to the main character in the book. (Nie potrafię utożsamić się z głównym bohaterem książki.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. odnoszenie się (do czegoś), dotyczenie (czegoś)
 2. łączenie (dwóch różnych rzeczy), powiązanie (czegoś ze sobą), wykazanie związku
 3. zrelacjonowanie (czegoś komuś), zdawanie sprawy (z czegoś) oficjalnie
 4. nawiązanie kontaktu (z kimś), rozumienie (czyjejś sytuacji)

powered by  eTutor logo