BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"read" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "read" po angielsku

read *****

czasownik
Formy nieregularne: past tense  read, past participle  read
 1. czytać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I read about it in a magazine. (Czytałem o tym w czasopiśmie.)
  I couldn't even read it properly. (Nawet nie umiałem tego poprawnie przeczytać.)
  She loves to read. (Ona uwielbia czytać.)
 2. odczytywać (np. mapę) [TRANSITIVE]
  I always get lost in the city because I can't read maps. (Zawsze gubię się w mieście, bo nie potrafię odczytywać map.)
  You said you knew how to read maps but we're lost. (Mówiłeś, że umiesz czytać mapy, ale się zgubiliśmy.)
 3. zrozumieć jako [TRANSITIVE]
  Don't read it as a complaint, but your children are rude. (Nie zrozum tego jako skargę, ale twoje dzieci są niegrzeczne.)
  You can read my words as a warning. (Możesz zrozumieć moje słowa jako ostrzeżenie.)
 4. głosić, mówić (np. o napisie na drzwiach) [TRANSITIVE]
  The inscription on the door reads "Biology class." (Napis na drzwiach głosi "Sala biologiczna.")
 5. studiować British English [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I read English at university. (Studiuję angielski na uniwersytecie.)
  Mary reads biology. (Mary studiuje biologię.)
 6. wyczytać

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. lektura (coś do czytania - nie mylić z lekturą szkolną) British English informal
  That book was a really good read. (Ta książka była naprawdę ciekawą lekturą.)
  This novel is a great read. (Ta powieść to świetna lektura.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "read"

rzeczownik
reader = czytelnik (książek, magazynów) +3 znaczenia
phrasal verb
idiom
przymiotnik
widely-read , także: widely read = poczytny (o książce, gazecie), popularny wśród czytelników +1 znaczenie
czasownik
kolokacje

podobne do "read" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "read" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo