"przywódca" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przywódca" po polsku — Słownik angielsko-polski

przywódca

rzeczownik
 1. leader *****
 2. chief ****
  • wódz, przywódca [COUNTABLE]
   Geronimo was a famous chief of the Apache tribe. (Geronimo był sławnym wodzem plemienia Apaczów.)
   He is the chief of Clan MacKenzie. (On jest wodzem klanu MacKenzie.)
 3. patriarch
  • patriarcha, przywódca (np. plemienia)
   The patriarch of the tribe would like to speak with you. (Patriarcha plemienia chce z tobą pomówić.)
 4. mastermind
 5. headman  
 6. instigator
 7. standard-bearer
 8. leading light
 9. fuehrer , także: fuhrer
  • przywódca (w języku niemieckim)
 10. fugleman , fuglemen   formal
 11. gerent   literary

Powiązane zwroty — "przywódca"

rzeczownik
przywództwo = leadership +1 znaczenie
pionek (np. marionetkowy przywódca polityczny) = figurehead
Spartakus (przywódca buntu niewolników w starożytnym Rzymie) = Spartacus
kacyk (przywódca plemienia na obszarze Ameryki Łacińskiej) = cacique +1 znaczenie
ataman (przywódca kozacki) = Cossack hetman
Mahatma Gandhi (indyjski przywódca narodowy) = Mahatma Gandhi
cadyk (charyzmatyczny przywódca wspólnoty chasydzkiej w Judaizmie) = zaddik , także: tzadik , także: tzaddik , także: zaddick
przymiotnik
tytularny (np. przywódca) = titular , także: titulary
bezkompromisowy (np. przywódca) = strongman
idiom