przywódca, lider

leader

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

In order to complete this project we must choose a team leader. = Aby ukończyć ten projekt, musimy wybrać lidera zespołu.